Return to: World Language Process

 

POLSKI
 

Tłumaczyła:
Alicja Piekarska

KK - Komputerowy Kumpel

Ważne jest, żeby wszystkie informacje pisane w kwestionariuszu były po angielsku.
KK-Komputerowy Kumpel jest bezpłatnym serwisem, który łączy ludzi z całego œwiata zainteresowanych korespondencją przy użyciu poczty elektronicznej w celu nauczenia się języka.

Jeœli nie mówisz po angielsku dobrze, a chciałbyœ się w tym lub innym języku podszkolić.... czemu nie wymieniać elektronicznych wiadomoœci z Komputerowym Kumplem?

Spróbujemy znaleœć dla Ciebie osobę mówiącą językiem, którego się chcesz uczyć.

Po prosu wypełnij kwestionariusz:

Jak Cię tytułować? (Prof., Dr., Ks. (Rev.) Pan (Mr.), Pani (Mrs.), Panna (Miss))
Nazwisko

Imię Drugie imię

Adres e-mailowy

=========================================

Dodatkowe informacje- opcjonalnie

Skąd pochodzisz?

      
Jeœli wybrałeœ "inne", wpisz tą informację w miejscu na uwagi.

Płeć?
Mężczyzna
Kobieta

Wiek?

    Poniżej 10
    10-15
    16-20
    21-30
    31-50
    Ponad 50

Jakiego języka się chcesz uczyć?

      
Jeœli wybrałeœ "inne", wpisz tą informację w miejscu na uwagi.

=========================================

Uwagi

Tu wpisz wszystkie inne ważne informacje o sobie, którymi chcesz się podzielić: doœwiadczenia zawodowe, wykształcenie, zainteresowania itp.


The buttons do NOT work
because this is just a demonstration of the way
that Web Pal did work.

Return to: World Language Process