Return to: World Language Process

 

Tagalog
Web Pal
Bahay-gagamba Kaibigan

Talagang mahalagang (isulat) mo ang lahat sa English.

Kung gusto mong matotong magsalita ang English (ibang lengguwahe,) ...

palitang email Bahay-gagamba Kaibigan (Computer Kaibigan).

Aming tutulongan kayong magpalitang sa manga taong maronong magsalita ng lengguwahe gusto ninyong malaman.

Basta sulat lang o pirmahan ninyong ito form:

Ang iyong pamagat tulad nang (Prof., Dr., Rev., Mr., Mrs., Miss, Ms., ...)
Ang iyong huleng pangalan

Ang iyong unang pangalan

    Ang iyong gitnang pangalan o initial

Ang email direksiyon

=========================================

Kayo ang bahala kung gusto ninyong sagutin ang susunod ng tanong

Ano ang iyong bansa?

      
Kung gusto mo ang ibang "Iba pang" paki sulat mo lang ang iyong nagustuhan
ang nakasulat nasa sa ibaba.

Lalake o Babae?
Lalake
Babae

Ano ang idad mo?

    Mababa sa 10
    10-15
    15-20
    20-30
    15-20
    Matangda 50

Ano ang lengguwahe
gusto mong mapagaralan?

      
Kung gusto mo ang ibang "Iba pang" paki sulat ang lenguwahe nasa sa ibaba.

=========================================

Kung Gusto Mo ng Iba Pa Pake Sulat Lang

Merong ka bang ibng gustong malaman o baka me rong kang karanasan o edukasyon o iba pang interes.


The buttons do NOT work
because this is just a demonstration of the way
that Web Pal did work.

Return to: World Language Process